Hyppää sisältöön

Nikotiiniriippuvuus ja vieroitusoireet

Nikotiiniriippuvuus

Nikotiini on voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava aine ja riippuvuus syntyy nopeasti. Elimistö tottuu nikotiiniin ja sietokyvyn lisääntymisen myötä tarvitaan yhä suurempi annos nikotiinia saman vaikutuksen saamiseksi.

Fyysinen riippuvuus nikotiiniin muodostuu nikotiininkäytöstä, joka aiheuttaa muutoksen keskushermoston nikotiinireseptoreiden määrässä ja toiminnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että elimistössä on oltava jatkuvasti riittävä määrä nikotiinia tai ilmenee fyysisiä vieroitusoireita sen puutteesta. Nikotiiniriippuvuuteen kuuluu useita ulottuvuuksia, jotka osaltaan vahvistavat ja ylläpitävät riippuvuutta.

Nuorilla riippuvuus nikotiiniin voi kehittyä jo kokeiluvaiheessa, ja nuoret raportoivatkin riippuvuuden ensimmäisenä oireena autonomian eli itsehallinnan menetyksen.

Sosiaalinen riippuvuus nikotiiniin saattaa muodostua esimerkiksi kokeilunhalusta, ryhmän paineesta tai halusta päästä tiettyyn kaveriporukkaan. Kun nikotiiniriippuvuus voimistuu, sosiaalisen riippuvuuden merkitys vähenee, mutta ei häviä kokonaan. Sosiaaliset tilanteet saattavat ylläpitää nikotiinin käyttöä. Nikotiinin käyttöön voi myös liittyä tapariippuvuutta. Nikotiinin käyttäminen voi olla sidoksissa esimerkiksi tiettyihin tilanteisiin, kuten vaikkapa ruokailuun. 

Psyykkinen riippuvuus nikotiiniin muodostuu fyysisen riippuvuuden myötä. Ihminen oppii reagoimaan tunnetiloihin, tilanteisiin ja paikkoihin käyttämällä nikotiinia. Nikotiinituotteen käyttö koetaan palkitsevana lyhytkestoisen mielihyvän tunteen, keskittymiskyvyn paranemisen ja stressin sietokyvyn kasvun takia. Todellisuudessa nikotiinista riippuvainen hoitaa näin omia vieroitusoireitaan. Psyykkisiä riippuvuusoireita voivat olla: 

 • Voimakas nuuskanhimo 
 • Levottomuus, jos nuuskaa ei ole 
 • Ahdistuneisuus nuuskan loppuessa 
 • Nuuskan käytön idealisointi 
 • Hallitsemattomuuden tunne 
 • Ongelmien kieltäminen 
 • Mielialan vaihtelut 
 • Unettomuus 

Testaa riippuvuutesi

Testaa nikotiiniriippuvuutesi taso helposti riippuvuustestillä. Testin tulosten avulla voit miettiä pääsetkö nikotiinista irti omin keinoin vai tarvitsetko tukea terveydenhuollosta tai nikotiinikorvaushoitotuotteista.

Vieroitusoireet

Vieroitusoireet ja niiden kesto ovat yksilöllisiä. Joillekin vieroitusoireita ei tule lainkaan. Nikotiinin käytön lopettamisen jälkeen ensimmäiset vieroitusoireet alkavat 2–12 tunnin kuluessa. Vieroitusoireiden vaikein vaihe on 1–3 vuorokautta lopettamisesta. Oireet voivat kestää muutamia viikkoja, tyypillisesti 1–4 viikkoa.

Muista kuitenkin, että vieroitusoireet ovat merkki nikotiinin poistumisesta elimistöstä ja aina ohimeneviä. Olosi helpottaa pian! Jos vähennät nikotiinin käyttöä asteittain, voivat vieroitusoireet olla lievemmät kuin kerrasta lopetettaessa. 

Saatat kokea seuraavia vieroitusoireita nikotiinista:

 • Ärtyneisyys
 • Levottomuus
 • Ahdistuneisuus
 • Päänsärky
 • Keskittymisvaikeudet
 • Univaikeudet

Vieroitusoireiden helpottamiseksi on olemassa erilaisia apukeinoja, joita käsitellään tarkemmin seuraavassa jaksossa.

Lähteet:
Käypä hoito -suositus: Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito (2018)
Käypä hoito -suositus: Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus (2018) 

Saiko tämän sivun sisältö pohtimaan nuuskauksen lopettamista?